MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TẢI DÀI HẠN

Ngoài việc mua xe để phục vụ quá trình mua bán, sản xuất, vận chuyển thì hình thức cho thuê xe tải cũng trở nên phổ biến với nhiều thời hạn khác nhau như cho thuê xe tải dài hạn, cho thuê xe tải ngắn hạn, thuê  thời vụ,… Dù là hình thức nào thì việc hợp thức hóa quá trình thuê mướn, giá cả, thỏa thuận giữa người thuê và người cho thuê luôn là vấn đề đầu tiên cần được đề cập đến, mà điển hình đó là những gì được thể hiện trong hợp đồng thuê, mướn xe.  Tham khảo mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn để có thể thuận tiện hơn trong việc thuê hoặc trong dịch vụ cho thuê xe tải của mình.

Nếu bạn cần thuê xe tải thì bạn cũng cần biết sơ qua về hợp đồng thuê xe như thế nào

Mẫu hợp đồng thuê xe tải dài hạn                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE TẢI DÀI HẠN

Số: 01–HĐTX

–         Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

–         Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

–         Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng  năm….., chúng tôi gồm :

BÊN A: (Bên thuê)

–         Địa chỉ:.

–         Đại diện:                                   – Chức vụ (Nếu có)

–         Mã số thuế:

BÊN B: (Bên cho thuê)

–         Địa chỉ:

–         Điện thoại:

–         Đại diện:                                   – Chức vụ(Nếu có)

–         Mã số thuế:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê của bên B thuê một xe tải.

Xe ……sản xuất năm ….., biển số kiểm soát ….

Thời hạn thuê xe: …………………….

ĐIỀU 2 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

– Giá thuê xe là       : ……đồng/tháng (……)

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT )

– Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo (Hình thức thanh toán) :

ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên B:

–         Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.

–         Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

–         Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.

–         Xuất hóa đơn thuê xe : 1 tháng / lần.

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

–         Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.

–         Chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ

–         Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe.

ĐIỀU 4 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

–         Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ….. đến hết ngày …..

–         Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

–         Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

–         Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.

–         Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 02 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 

** Tùy vào nhu cầu và thỏa thuận của 2 bên mà điều khoản hợp đồng có thể thay đổi một cách linh hoạt, tuy nhiên các điều kiện phải dựa trên sự đồng ý của cả hai bên và không trái với quy định của pháp luật của nước ta.

TIN MỚI