1-Audi-TTS Roadster 2015

2- Ford Mondeo 2015

3_ Suzuki Vitara thế hệ mới nhất được dự kiến cho sản xuất trong năm 2015

4- Honda HR-V