Theo Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 19 quy định thủ tục tạm nhập, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy,xe tải cũ đã qua sử dụng của đối tượng ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam như sau:

Theo đó, các viên chức ngoại giao, lãnh sự trước khi tái xuất, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe cũ phải hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe. Việc làm này phải được thực hiện trước thời điểm kết thúc công tác ít nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng ký công tác tại Việt Nam.

Trong trường hợp chuyển nhượng(ủy quyền) cho người mua xe của các đối tượng trên phải thực hiện việc kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định trong thời hạn quy định của pháp luật về thuế, lệ phí.  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3.

Trước đó theo trung tâm mua bán xe ô tô,xe tải cũ (https://muaxetaicu.vn) thì trong một văn bản ban hành hồi cuối năm 2013, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, đối với trường hợp xe ngoại giao không đến cơ quan công an làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe mà vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng xe trái quy định, các cơ quan chức năng phải kiểm tra, bắt giữ, kể cả xử lý tịch thu, tiêu hủy. Những người làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe trong thời hạn quy định nhưng đến ngày 1/1/2014 không làm thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế cũng sẽ bị xử lý tương tự.

Theo thống kê của Bộ Công an, cả nước hiện có khoảng 4.000 xe ngoại giao nhập khẩu từ năm 1998 đến hết tháng 8/2009. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/8/2013, tổng số lượng xe ô tô, gắn máy đã thu hồi giấy đăng ký, biển số xe và đến cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nhượng mới có 129 chiếc. Còn lại hàng nghìn ôtô khác chưa làm thủ tục chuyển nhượng hoặc đã chuyển nhượng nhưng không đóng thuế.

(Tổng hợp)