ĐỊNH MỨC DẦU CHO XE TẢI 7 TẤN

Định mức dầu trên xe tải là một trong những vấn đề để tính chi phí hợp lý khi tính thuế của doanh nghiệp sử dụng xe tải. Vậy định mức dầu cho xe tải 7 tấn là bao nhiêu, và cách tính định mức sẽ là chủ đề của bài viết dưới đây.

1. Định mức dầu cho xe tải phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Theo như phần B của thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn về nghị định số 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý đã quy định về việc định mức dầu cho xe tải như sau:

Xe tải 7 tấn hiệu Dongfeng CNC

– Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do cơ sở kinh doanh tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được doanh nghiệp xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất.

– Trường hợp một số nguyên liệu nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức nhà nước đã ban hành. Trong trường hợp doanh nghiệp, hay cơ sở kinh doanh không xây dựng định mức tiêu hao hợp lý thì mức tiêu hao sẽ được xác định theo định mức tiêu hao của cơ sở kinh doanh cùng nghành nghề,cùng lĩnh vực và cùng quy mô.

Như vậy, định mức dầu xe tải sẽ do cơ sở kinh doanh tự mình xây dựng, đồng thời định mức dầu còn phụ thuộc vào yếu tố về loại xe tải đang chạy, đoạn đường, cũng như về thời gian sử dụng xe tải mà sẽ có định mức về dầu cho xe tải khác nhau.

2. Cách tính định mức dầu cho xe tải.

Để tính định mức dầu cho xe tải sẽ do cơ sở kinh doanh tự xây dựng, và việc tự xây dựng trên phải tuân theo quy định theo thông tư số 02/TT-BGTVT được ban hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2011. Trong đó cách tính định mức như sau:

Lượng nhiên liệu tiêu hao của xe tải sẽ được tính theo công thức:

G = a*b {K1*L/100+K2*(P*L/100)}

Trong đó:

– G là lượng nhiêu liệu tiêu hao của xe tải

– a là hệ số quy đổi cấp đường

– K1 là lượng nhiêu liệu cần thiết để xe tải chạy trên 100 km, và trên loại đường 1,2,3 và được tính bằng số lít chạy trên 100 km.

– K2 là lượng nhiên liệu tăng thêm khi chở 1 tấn hàng, và chạy trên 100 km trên đoạn đường loại 1,2,3 được tính bằng số lít chạy trên 100 km nhân với số tấn.

– B là hệ số điều chỉnh khi xe cahyj có điều hòa nhiệt độ, tỏng đó quy định b = 1,1

L là tổng chiều dài thực tế mà xe tải chạy trong một chuyến đi

P là khối lượng hàng hóa vận chuyển tính bằng tấn

Đặc biệt khi xe chạy trong khu vực thành phố thuộc cấp đặc biệt,1,2,3 thì lượng hao phí K1 tăng thêm 10%.

Với bảng hệ số a ta có bản sau để tính. Đồng thời áp dụng cho hệ số K1

 

Loại đường Xe chạy xăng Xe chạy dầu
1, 2,3 1.00 1.00
4,5 1.15 1.10
6 1.40 1.45

Bảng với hệ số K2 ta có bảng để tính như sau: đơn vị tính: Lít/100km*tấn

Loại xe Xe chạy bằng xăng Xe chạy bằng dầu
Xe tải dưới 6 tấn 1.5 1.3
Xe tải trên 6 tấn 1.0 1.0

 

Như vậy, dựa vào bảng trên, thì cơ sở doạnh nghiệp sẽ dựa vào đó mà tính được định mức dầu của xe tải( kế toán sẽ tính), đồng thời kê khai vào bảng kế toán để có thể được vào chi phí hợp lý khi tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 

Bài viết đã vừa vừa trình bày cách tính định mức dầu cho xe tải. Hi vọng thông qua bài viết trên, thì các doạnh nghiệp sử dụng xe tải để vãn chuyển hàng hóa có thể dễ dàng tính được định mức dầu của cơ sở mình, và có được một chi phí hợp lý nhất.

TIN MỚI